Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony WWW jest PHUP Bronowski Sp. z o.o. ul. Fabryczna 11, 40-611 Katowice, wpisana do KRS pod numerem 000184950, NIP 548-21-92-212, REGON 072198718, adres e-mail: katowice@bronowski.pl, tel./fax  +48 32 35 99 240, – zwana dalej ‘Administratorem’.

POLITYKA COOKIES

 

Pliki cookies są to pliki, które należy rozumieć jako dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników, mające przeznaczenie do korzystania ze strony www. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika oraz na poprawne wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do indywidualnych preferencji użytkownika. Zazwyczaj pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?

Cookies stosowane są w celu dostosowania zawartości strony www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron. Pliki, te są używane również w celu tworzenia anonimowych statystyk – pozwalają one zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics – usługi udostępnianej przez Google, która umożliwia analizę oglądalności witryny internetowej. Google Analytics wykorzystuje cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu w jaki użytkownik z niej korzysta. Więcej szczegółów na temat wykorzystania cookies przez Google Analytics znajdziesz w polityce prywatności Google Analytics.

Jakich plików cookies używamy?

Wykorzystujemy dwóch rodzajów plików cookies – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, pozostają one na urządzeniu użytkownika, do czasu wylogowania się ze strony www lub do czasu wyłączenia oprogramowania. Cookies stałe to pliki pozostające na urządzeniach na czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies

Oprogramowanie (przeglądarki internetowe) domyślnie pozwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może zmienić te ustawienia w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych dostępnych pod domeną bronowski.pl

RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHUP Bronowski Sp. z o.o. ,
  ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz partnerzy świadczący usługi techniczne
  (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych)
  ;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych,
  a od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Strona WWW może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.